Skupinová psychoterapie

Pro klienty s úzkostí a mírnou depresí

V říjnu otevíráme PSYCHOTERAPEUTICKOU SKUPINU na principu existenciální hagioterapie. Určena je klientům s úzkostnými a mírnými depresivními příznaky (F41). Převažující metodou práce bude existenciální hagioterapie (meditační zpracování biblických příběhů). Inspirací nám mohou být i staré řecké báje, nebo Andersonovy pohádky. Vybíráme úryvky příběhů, které rezonují se základními lidskými  emocemi, probouzejí v nás hlubší kontakt se sebou samými a často mohou naznačit i řešení naší situace. Vhodně zvolený příběh pomáhá poodstoupit od vlastních problémů a popustit uzdu fantazii. Pomáhá zmapovat problém a jeho příčiny, změnit úhel pohledu a objevit nová řešení.  

Komu je skupina určena? 

 • Chci bezpečnou skupinovou psychoterapii.
 • Chci zmírnit své úzkosti, paniky, deprese.
 • Nechci jen užívat léky, chci aktivně na sobě pracovat.
 • Léčím se s mírnými depresemi, které doprovázejí mé úzkosti.
 • Přivítám podporu skupiny, nechci na to být sám, sama.
 • Chci se trošku "otužovat" a chodit mezi lidi i když z toho mám obavy.
 • Chci se v sobě víc vyznat, víc si rozumět a být  "pánem ve svém domě".
 • Baví mě vyzkoušet něco nového a tím osvěžit svůj život.
 • Zajímají mě klasické příběhy, literatura, poezie.

Pro koho skupina není? 

 • Mám akutní neléčené úzkosti, deprese. 
 • Neléčím se, nevím, co se děje a potřebuji krizovou intervenci.
 • Posílají mě do terapie, ale já tam nechci být.

Kdy to bude?

Uzavřená skupina 8-10 účastníků.

 • Setkání jednou týdně v ÚTERÝ 18:00- 19:30
 • 11.10., 18.10., 25.10., 8.11., 15.11., 22.11., 6.12., 13.12., 20.12.2022, 3.1.2023 
 • Vstupní pohovory se zájemci budou probíhat průběžně v září a říjnu po individuální domluvě. 

Kde to bude?

 • V Hradci Králové (přesné místo ladíme)
 • Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak osobní setkání skupiny.
 • Pokud bude epidemiologická situace nepříznivá, přejdeme do on-line prostředí.

Jak to probíhá?

Jde o terapeutickou práci s textem. Proto se jedná o velmi bezpečnou podobu psychoterapie, kde si míru otevřenosti a sdílení každý určuje sám. Na skupině čteme krátký úryvek tradičního "posvátného" (nebo literárního) příběhu a hledáme souvislosti s naším životem, starostmi, necháváme se inspirovat těmi příběhy při zvládání vlastních těžkostí a starostí. Jde o tematicky laděné skupiny (např. vnitřní síla, vztahy, vina). Cílem je "vytěžit" příběhy ke skupinové diskusi a hlubšímu sebepoznání, doteku, přesahu, transcendentna.  

Kolik to stojí?

 • Celková cena za cyklus deseti setkání 4 900 Kč bude splatná najednou před zahájením.
 • Cena zahrnuje vstupní pohovor, 10 x skupinovou terapii, originální skripta, MP3 nahrávku pro nácvik duševní hygieny doma, drobné domácí "experimenty".  
 • Pojištěncům Všeobecné zdravotní pojišťovny může VZP poskytnout příspěvek ve výši 5000 Kč na tzv. psychosociální podporu.

Kdo to povede?

Mgr. Robert Stuchlík - psychoterapeut, řádný člen České asociace pro psychoterapii, doporučený psychoterapeut VZP. Skupiny vede od 1993. Měl možnost se učit psychoterapii od zakladatelů oboru Doc. MUDr. Jaroslava Skály a Doc. MUDr. Václava Mikoty. V Hradci Králové vede psychoterapeutickou poradnu Dobromysl. Pohybové skupiny pro klienty s psychosomatickými obtížemi. Je autorem odborných publikací Akta Y (o rodině a drogovém problému), Tým snů, Jóga-jak si vybrat tu pravou.

Mgr. Eliška Zapletalová - s námi vkročí do některých příběhů. Vystudovala teologii na Husitské teologické fakultě UK. Od r. 1996 provází různorodé klienty v důležitých, náročnějších životních situací (mezilidské vztahy, závažné onemocnění, doprovázení pozůstalých, nejistota a obavy, rozvoj duchovních hodnot, otázky viny, individuální sociální pomoc). Ve své pomáhající profesi nabízí důvěru, blízkost a vztah. Absolutní důvěrnost je pro ni samozřejmostí. Od r. 2018 se věnuje "existenciální hagioterapii" pod vedením MUDr. Prokopa Remeše, při které objevuje uzdravující moc příběhů ve spojení teologie a psychologie. 

Omezený počet míst