Proč se mnou?

+ 150 000 hodin osobní praxe od 1993

Jak si mě psychoterapie našla?

Navazuji na rodinnou tradici Stuchlíků, kteří se věnují psychoterapii od roku 1917 a měli ve Vídni přímý kontakt se Sigmundem Freudem. Za těch víc, než 100 let snad už malinko víme, jak na to.  

 To nejdůležitější mě naučila maminka. Trpěla depresemi. Proto můj zájem o psychologii a psychiatrii byl naprosto praktický. Díky mamince jsem se už jako hoch vyznal v parku Psychiatrické léčebny v Bohnicích a uměl rozlišit antidepresiva od hypnotik. Maminka mě i geneticky vybavila určitou citlivostí a vnímavostí, kterou jsem musel pracně kultivovat a obhospodařovat v psychoterapeutických výcvicích. Tatínek mi zase vštípil podnikavost, akčnost a praktičnost..


Psychoterapeut s licencí

ROBERT STUCHLÍK

Motto: "Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není." J.A.Komenský 
 

  MOJE ZKUŠENOSTI

Od roku 1993 vedu skupiny klientů s psychosomatickými obtížemi (dnes zejména s nespecifickými bolestmi zad), 1995-2000 jsem působil v rámci psychiatrické ordinace DROP IN v Praze. Psychoterapii jsem se učil 5 let pod přímým vedením Doc.MUDr. Jaroslava Skály - zakladatele československé psychoterapie. A dalších 20 let na psychoanalytickém gauči Doc. MUDr. Václava Mikoty . Od roku 1998 se živím jako firemní kouč se zaměřením na zvládání stresu, prevenci vyhoření, řešení konfliktů, hledání motivace. Dlouhodobě spolupracuji např. s Mountfieldem, ČSOB, Partners, KIA Motors, Centry komplexní péče . Napsal jsem populárně naučné publikace Akta Y, Tým Snů, Jóga-jak si vybrat tu pravou. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii. Všeobecná zdravotní pojišťovna a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna mě zařadily do seznamu terapeutů, kteří splňují náročné kvalifikační požadavky a jejichž služby obě zdravotní pojišťovny proplácí. Pracuji pod supervizí PhDr. Ilony Preslové.

VZDĚLÁNÍ V PSYCHOTERAPII

 • Absolvoval magisterské studium na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, obory filosofie a pedagogika.
 • Psychoterapeutický výcvik SUR, Pražský psychoterapeutický institut, 506 hodin
 • Zkouška opravňující k provádění soustavné psychoterapie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • Ericksonovská hypnoterapie, PhDr. Jiří Zíka, (80 hodin)
 • NLP, Art and Science of Neuro Linguistic Programming, Nick Evans
 • Základní kurz transakční analýzy TA 101 - PhDr. Blanka Čepická, PhD
 • Úvod do satiterapie (60 hodin)
 • Individuální psychoanalýza, Doc. MUDr. Václav Mikota, (300 hodin)
 • Výcvik v metodě Somatické koučování, (131 hodin)
 • Prohloubené základy BODY-PDYCHOTERAPIE, MUDr. Tomáš Morcinek, (238 hodin)
 • Techniky MINDFULNESS měl možnost studovat 3 měsíce na Srí Lance v buddhistickém klášteře v Kandubodě.
 • Vědomý pohyb studoval v klášterní lékařské škole WatPo v Bangkoku.
 • Krizová intervence v praxi (16 hodin), PhDr. Sylvie Navarová
 • Spiritualita, náboženskost a psychoterapie (16 hodin), MUDr. Prokop Remeš
 • Vina a pocity viny - jak s nimi pracovat (16 hodin), MUDr. Prokop Remeš
 • Existenciální hagioterapie (160 hodin), MUDr. Prokop Remeš
 • Práce s rodinami, rodiči a dětmi (8 hodin), Sabine Vermeire
 • Život ve vlastních rukou - základy narativního přístupu v praxi pomáhajících profesí (64 hodin), MUDr. Olga Kunertová , Mgr. Naďa Kostková

JAK PRACUJI V PSYCHOTERAPII? 

V psychoterapeutické praxi pomáhám zejména klientům s tématy úzkosti, deprese, psychosomatických obtíží, vztahových krizí, stresu, hledání smyslu, prokrastinace. Pracuji metodou hlubinné psychoterapie, která staví na odkazu Sigmunda Freuda, C.G.Junga, Irvina Yaloma  a jde ke kořenům našeho pravého Já, toho, kdo jsme, co chceme, ke skrytým souvislostem a příčinám našich starostí. V hlubinné psychoterapii si všímáme i snů, náhod, nápadů a navazujeme kontakt s uzdravujícími nevědomými silami. Hlubinná psychoterapie je dlouhodobější proces, změny nastávají zvolna a proto jsou trvalejší a stabilnější.        

PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA TĚLO

Tím, že se pohybuji často v hraničním prostoru mezi tělem a duší (psychosomatika), tak potřebuji i kvalitní orientaci a vzdělání v oblasti somatické.  

 • Instruktor zdravotní tělesné výchovy (150 hodin), rekvalifikační zkouška v Centru sportovní medicíny
 • Trenér metody Spirální stabilizace páteře
 • Trenér čínských zdravotních cvičení Zhineng Qigong (170 hodin)
 • Rekvalifikační zkouška Masér (150 hodin)
 • Rekvalifikační zkouška Výživové poradenství (150 hodin)
 • TUI NA masáže, Inspirita - Klinika tradiční čínské medicíny (50 hodin) 


ODBORNÁ PRAXE

 • 1993 - dosud Vedení skupin psychosomatických klientů se zaměřením na zdravotní a autoregulačních cvičení
 • 1995-2000 Psychoterapeut při psychiatrické ambulanci DROP IN v Praze
 • 1998-2001 Vedoucí laboratoře EEG Biofeedback, Brain Studia s.r.o.
 • 1998 - dosud lektor a kouč pro firmy (témata empatické komunikace, duševní hygieny, zvládání stresu, energetického restartu, prevence a řešení konfliktů, prevence vyhoření, hledání motivace, sdílení vize apod..)
 • 1998 - dosud Soukromá psychoterapeutická praxe


ČLENSTVÍ

 • Česká asociace pro psychoterapii
 • Česká komora fitness

PODĚKOVÁNÍ

 • MUDr. Evě Stuchlíkové, CSc. - za nasměrování k solidnímu biologickému vzdělání, protože tělo má svá pravidla a mechanismy. 
 • Prof. Jaroslavu Stuchlíkovi - za nasměrování k psychoanalýze, protože v roce 1917 působil na neurologické klinice ve Vídni, kde navázal osobní styky se Sigmundem Freudem a následně pomáhal rozkvětu psychoanalýzy v Československu. Stuchlíci se věnují psychoterapii od roku 1917.

ODBORNÉ PUBLIKACE, KTERÉ JSEM NAPSAL


Řádný člen

Objednejte se na psychoterapii


V soukromé praxi poskytuji psychoterapii, krizové intervence, systematickou práci s tělem. Pracuji zde s dospělými, případně dospívajícími, s dětmi to neumím. Přestože mé služby proplácí zdravotní pojišťovny, tak soukromá praxe není vedena jako zdravotnické zařízení, neposkytuji zde zdravotní služby.