GDPR-SOUHLAS

GDPR-SOUHLAS


Souhlas se zpracováním osobních údajů

daný v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Souhlas poskytuji zpracovateli zpracovateli Mgr. Robert Stuchlík, IČ: 703 63 242 , se sídlem Dukelská třída 21, Hradec Králové, 500 02, 776 605 395, robert@psychosomatika-stuchlik.cz (dále jen "zpracovatel"),

A to pro následující účel:

  • Zajištění konzultačních a poradenských služeb, psychoterapeutického poradenství.
  • Poskytování informací o novinkách v oboru péče o duševní zdraví  v rámci zvyšování gramotnosti o duševním  zdraví.
  • Zajištění finančního příspěvku na psychosociální intervenci dle podmínek klientovy zdravotní pojišťovny.

to na dobu 5 let .

Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to dnem doručení písemného odvolání souhlasu zpracovateli.