Než se rozhodneme pro PSYCHOTERAPII, aneb o čem se nemluví?

08.03.2022

Psychoterapie je atraktivní metoda pomoci i proto, že je 100% BIO. Při psychoterapii se do těla nedostávají chemická léčiva. Psychoterapie nemá vedlejší účinky. Psychoterapií se nemůžete předávkovat tak, že by došlo k otravě organismu. Může Vás otravovat Váš psychoterapeut, ale z toho se játrům nepřitíží :-) . A v neposlední řadě psychoterapie jako jediná metoda pracuje přímo s duší, přímo s psychikou. Bez oklik přes vychytávání serotoninu, nebo změnu na dopaminosergních receptorech mozku. Psychoterapie direktně působí na naší paměť, pozornost, schopnost plánovat, pojmenovat, volit priority, rozvíjí komunikační schopnosti, sebekontrolu a sebeuvědomění. 

Má to i svoje ALE

HODINA TÝDNĚ JE MINIMUM! Aby psychoterapie fungovala, je nutné dodržet frekvenci sezení cca jednou týdně. V dobách Sigmunda Freuda (zakladatele psychoterapie) klienti chodívali na terapii 4-5 krát týdně! Museli jet do Vídně, ubytovat se v hotelu a docházet denně na terapii. My tak nároční nejsme a doháníme to tzv. domácí sebepéčí, kdy klient v domácím prostředí pokračuje v terapii tím, že dělá různé o sebe pečující aktivity. Čili terapie pokračuje i po odchodu z ordinace, či konzultovny. Psychoterapie jednou za měsíc je spíš takovým sdílením, povídáním, doprovázením na cestě, konzultací. Skutečná síla psychoterapie v těchto případech není využita. Bohužel potkávám dost klientů, kteří hlásí:" Chodím rok do terapie jednou měsíčně a je to k ničemu.". I kdybychom jednou měsíčně chodili do angličtiny, nebo do houslí , tak za rok moc nepokročíme. U houslí je to jasné, u psychoterapie si myslíme, že to bude celé jinak.

DOMÁCÍ SEBEPÉČE! Očekává se, že si uděláme 20-30 minut denně na sebe a budeme se věnovat domácí aplikaci psychoterapie. Ať už to bude psaní terapeutického deníku, vyplňování sebesledovacích tabulek, nácvik mindfulness apod.. Psychoterapie není pohodlná cesta. Farmakoterapie je pohodlná. Tabletka denně, hned je to hotové a člověk se nemusí sobě moc věnovat. Tou domácí sebepéčí lze "dohnat" cca 2-3 hodiny psychoterapie týdně.

PENÍZE! Psychoterapie vždy patřila k luxusním službám, které si mohli dovolit buď movitější (herci, zpěváci, politici), nebo se terapie hradila z úspor. I dnes řada lidí šetří, aby si mohla dovolit intenzivní psychoterapii. Někdo má to štěstí, že může psychoterapii zaplatit "z ruky", jiný musí sáhnout do stavebního spoření. Dnes na psychoterapii významně přispívá Všeobecná zdravotní pojišťovna, což je velká pomoc. Přesto to celé nezaplatí pojišťovna. Je dobré zvážit, jestli nám finanční situace umožňuje zaplatit alespoň 10-20 sezení mimo to, co hradí zdravotní pojišťovny.


VÝSLEDEK JE NEJISTÝ! Výzkumy ukazují, že psychoterapie je podobně účinná jako farmakoterapie. Nadto účinek psychoterapie je trvalejší. Přesto je nejisté nakolik se podaří v konkrétním případě např. zachránit rozpadající se manželství, nebo najít smysl života, zcela se zbavit vtíravých myšlenek a sebepochybností. Výsledek závisí i na tom, jak dlouho již starosti trvají, jestli jde o kombinaci psychoterapie s farmakoterapií, nakolik je přítomná genetická zátěž atd..

ABSTINENCE JE VHODNÁ! Výjimečná a velmi omezená konzumace alkoholu ničemu nevadí. Ale pokud učíme v psychoterapii fungovat mozek nově (např. s menší úzkostí), tak příliš častá konzumace alkoholu (a jiných návykových látek) tento proces blokuje. Přijatelná bývá konzumace 2 dcl červeného (bílého) vína týdně. Tvrdý alkohol je zapovězen v průběhu psychoterapie zcela. Stejně tak THC, pervitin, LSD, houbičky.  

Pokud si řeknete: "Ano, chci do toho jít", pak jste provedli poučenou a moudrou volbu. Pokud si nejste jistí, váháte, pochybujete, přešlapujete, má smysl se objednat na konzultaci a společně najít vhodnější způsob pomoci, než je intenzivní psychoterapie.