Certifikace

Absolvent Filosofické fakulty UK v Praze, obory filosofie+pedagogika.

Absolvent pětiletého psychoterapeutického výcviku SUR pořádaného Pražským psychoterapeutickým institutem.

Potvrzení o vykonané zkoušce v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví u Doc.MUDr. Václava Mikoty.

Výcvik v metodě somatického koučování v rozsahu 131 hodin.

Body-psychoterapie 238 hodin.

Úvod do Satiterapie 60 hodin.